Обадете се за климатикОбадете ни се на: 0888 602 452 или 0888 633 395

Сервиз

Осигуряваме пълно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка на битови климатизатори.

 • Зареждане на климатична система с хладилен агент R410A (включва хладилен агент и работа) - 15 лв./100 гр. + транспортни разходи (не включва работа по отстраняване на пропуска, изискваща демонтаж, ремонт и монтаж на вътрешно или външно тяло);
 • Зареждане на климатична система с хладилен агент R32 (включва хладилен агент и работа) - 10 лв./100 гр. + транспортни разходи (не включва работа по отстраняване на пропуска, изискваща демонтаж, ремонт и монтаж на вътрешно или външно тяло);
 • Профилактика на вътрешно тяло без демонтаж – 95 ~ 155 лв. + транспортни разходи (услугата включва частично разглобяване на вътрешното тяло на компоненти и измиването им, както и третиране и измиване на топлообменника с препарати);
 • Профилактика на вътрешно тяло, колонен тип без демонтаж - 160 лв. + транспортни разходи;
 • Профилактика на външно тяло без демонтаж – 90 ~ 120 лв. + транспортни разходи (услугата включва третиране и измиване на топлообменника с препарати);
 • Профилактика на цяла климатична система без демонтаж – 160 ~ 260 лв.+ транспортни разходи;
 • Профилактика на вътрешно тяло с демонтаж и монтаж – 195 ~ 310 лв. + транспортни разходи (услугата включва демонтаж, пълно разглобяване на вътрешното тяло на компоненти, като всеки от тях се третира с разтвор на сода каустик и след това се измива с препарати и вода, монтаж)(при липса на присъединтилни връзки, същите такива се добавят - 35 лв.);
 • Профилактика на външно тяло с демонтаж и монтаж – 190 ~ 330 лв. + транспортни разходи (услугата включва демонтаж, пълно измиване на външното тяло с препарати, монтаж);
 • Профилактика на цяла климатична система с демонтаж и монтаж – 330 ~ 490 лв. + транспортни разходи;
 • Подмяна на изолация и защитно покритие на тръбен път – 95 лв. (до 3 метра) + транспортни разходи (включва материали и работа);
 • При извършване на профилактика на климатична система, се прави проверка на параметрите на работа (налягане на хладилен агент, изходяща температура, ток, като необходимото количество хладилен агент, ако има нужда, се заплаща допълнително);
 • Диагностика и проверка на работните параметри на климатична система – 60 лв. + транспортни разходи;
 • Подмяна на бобина на четирипътен вентил – 80 ~ 95 лв. + транспортни разходи (включва материали и работа);
 • Подмяна на дроселираща система (EТРВ или капилярни тръби) – 195 ~ 295 лв. + транспортни разходи (включва работа, не включва демонтаж и монтаж на климатизатора и материали);
 • Подмяна на четирипътен вентил – 195 ~ 295 лв. + транспортни разходи (включва материали и работа, не включва демонтаж и монтаж на климатизатора);
 • Подмяна на компресор – 180 ~ 270 лв. + транспортни разходи (включва работа, не включва демонтаж, монтаж и материали);
 • Подмяна на кондензатор 25 mF ~ 70 mF – 55 ~ 95 лв. + транспортни разходи (включва материали и работа);
 • Подмяна на кондензатор 1.5 mF ~ 6 mF – 35 ~ 55 лв. + транспортни разходи (включва материали и работа);
 • Подмяна лагери на мотор - 90 ~ 140 лв. + транспортни разходи (включва материали и работа);
 • Подмяна на датчик - 45 ~ 65 лв./бр. + транспортни разходи (включва материали и работа);
 • Подмяна на кран на външно тяло – 100 лв. + транспортни разходи (включва материали и работа, не включва демонтаж и монтаж на климатизатора);
 • Подмяна на изгорял предпазител на външен електронен блок – 45 лв. + транспортни разходи;
 • Ремонт на електронни блокове на климатизатор – цената се определя след диагностика (при ремонта на електронен блок, независимо от резултата, транспортните разходи и диагностицирането се заплащат – 60 лв.) ;
 • Цената на монтажа, услугите и материалите може да бъде понижавана или повишавана в зависимост от сезона и конюнктурата на пазара, от местонахождението на монтажа на климатизатора, от вида на самия климатизатор, от количеството климатизатори за монтаж на едно място, както и от промени в цените на покупните материали;
 • Погрешно викане на техническа група без неизправност в климатика - 55 лв. (при машини които са с гаранция);
 • Всички посочени цени са без ДДС;
Климатична техника - ЕР ЕС Логистик ООД. Професионални решения за климатизация на Вашето жилище.